Ceník vstupného koupaliště

 

 

 

 

červen

červenec,srpen

září

 

plné

snížené*

plné

snížené*

plné

snížené*

Celodenní

45.-

30.-

70.-

40.-

40.-

30.-

Dopolední **

 

 

40,-

30,-

 

 

Odpolední ***

 

 

40,-

30,-

 

 

Večerní ****

30.-

20.-

30,-

20,-

 

 

Hromadný vstup*****

20 osob a více – děti

 

20.-

 

20.-

 

20.-

Předplatitelské karty

 

 

 -10%

-10%

 

 

Rodinné vstupné

 

 

180,-

 

 

 

Kondiční plavání ******

 

 

-

 

 

 

Provoz koupaliště bude zahájen 1.6.2018 a ukončen 31. 8. 2018, v měsíci září bude otevřeno výjimečně dle příznivého počasí!

 

 

zdarma

děti do 3 let věku

*

snížené

děti do 150 cm výšky, studenti, senioři nad 65 let, držitelé Senior pasu či průkazu ZTP, ZTP-P

**

dopolední

10:00 – 14:00 hodvratná záloha na dopolední vstupné 30.-Kč, u sníženého vstupného 10.-Kč)

***

odpolední

15:00 – 20:00 hod

****

večerní

18:00 – 20:00 hod. (červen 17:00 – 19:00 hod.)

*****

hromadný vstup

skupiny s dozorem, vstup max. na 2 hodiny

 

 

 

 

 

  • Studentem se rozumí osoba do 26 let po předložení dokladu o studiu (index, žákovská knížka, studentský průkaz nebo karta ISIC) – v případě pochybností může obsluha pokladny vyžadovat průkaz totožnosti
  • Držitelé rodinných pasů mají slevu 10% z ceníkových cen
  • Invalidní osoby se prokazují průkazy ZTP nebo ZTP/P
  • Senioři se prokazují dokladem totožnosti nebo Senior pasem
  • Rodiny s dětmi jsou 2 dospělí (rodiče nebo prarodiče) a 2-3 děti (každá další osoba platí vstupné dle platného ceníku)
  • Uplatněna může být vždy pouze jedna sleva – slevy se nesčítají
  • Předplatitelské karty – sleva 10% na aktuální vstupné (u PK se sníženým vstupným může obsluha vyžadovat po návštěvníkovi průkaz totožnosti)
  • Poplatek za bezpečnostní skříňku 10.-Kč (vratná záloha na klíč od skříňky 100.-Kč)
  • Doprovod osob ZTP nebo ZTP/P hradí vstupné slevněné


Tento ceník byl projednán a schválen radou města Moravský Krumlov dne 21. 4. 2015

 


Ceník služeb

 

 

 

- stůl na stolní tenis             25.-Kč/hod

- slunečníky                         20.-Kč/den (záloha 100.-Kč)

- skříňka na cennosti           10.-Kč/den

- tobogán a skluzavka          v ceně vstupného

- ruské kuželky                    v ceně vstupného

 

Ceny jednotlivých poskytovaných služeb schválila na své 71. schůzi dne 3.6.2014 Rada města Moravský Krumlov.

 

Podmínky pro poskytované služby.

 

Slunečníky:

 

Slunečníky si mohou návštěvníci zapůjčit v pokladně koupaliště za úplatu s vratnou zálohou 100.-Kč.

Při převzetí slunečníku je návštěvník povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat  jeho stav. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při vrácení slunečníku, před vyplacením zálohy, předloží pracovnici pokladny slunečník ke kontrole. Po převzetí nepoškozeného slunečníku vrátí pracovnice pokladny zaplacenou zálohu v plné výši. V případě zjištění závady na zapůjčeném slunečníku, nebude záloha vrácena, bude zaúčtována pokladnou a slunečník ponechán návštěvníkovi. Závadou se rozumí jakékoliv mechanické poškození (roztržení, nalomení nebo ulomení kotvící tyče nebo ramene slunečníku, rozbití otevíracího mechanismu slunečníku apod.) způsobené manipulací se slunečníkem nebo povětrnostními vlivy.

 Návštěvník zodpovídá po celou dobu výpůjčky za stav slunečníku. Převzetím do výpůjčky stvrzuje, že stav slunečníku při převzetí je bez závad a souhlasí s těmito podmínkami.

 

Stůl na stolní tenis:

 

Výpůjčkou stolu na stolní tenis za úplatu se rozumí zapůjčení raket a míčku na stolní tenis v pokladně koupaliště. Výpůjčka je účtována za každou i započatou hodinu. Návštěvník je povinen dodržet dobu výpůjčky. Po uplynutí doby výpůjčky je povinen vrátit zapůjčené rakety i míček (i poškozený) na pokladnu koupaliště. V případě, že překročí dobu výpůjčky o více jak 10 min., uhradí celou další hodinu výpůjčky.