Návštěvní řád

 

Vstup do prostoru koupaliště

 • Vstup na koupaliště je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Denní vstupenka platí pouze na jeden vstup do areálu.
 • Dětem mladším 10-ti let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších 18-ti let.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám narušujícím pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z koupaliště bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo opakovaně neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Vstup do bazénů je povolen pouze přes brodítka, kde je návštěvník povinen se řádně osprchovat.
 • Návštěvníci koupaliště používají plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „bermudách“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání je zásadně vstup do bazénu zakázán.
 • Návštěvníci jsou povinni se převlékat pouze v kabinkách na ploše.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu, nesmějí vnášet předměty ohrožující bezpečnost jejich a ostatních návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni uhradit škody, které způsobili svým jednáním na zařízení nebo majetku ostatních návštěvníků a šetřit zařízení areálu a neplýtvat vodou.
 • Na koupališti je zakázáno:

-   rušit klid ostatních návštěvníků, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, bezdůvodně volat o pomoc.

-   vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody, pobíhat po ochozu koupaliště a provozovat organizované plavání mimo vyhrazené prostory.

 • kouřit v WC, bazénech, v prostorách ochozů kolem bazénů. Povoleno je pouze na travnatých plochách.
 • skákání do všech bazénů s výjimkou startovacích bloků u plaveckého bazénu.
 • znečišťovat vodu, plivat na podlahy a do vody, močit do bazénů, odhazovat odpadky a znečišťovat prostory areálu.
 • vnášet potraviny, nápoje, nafukovací matrace, kočárky apod. do prostor bazénů ochozů a plochy na slunění mezi bazény.
 • používat v bazénech ploutve.
 • prát prádlo a umývat se mýdlem, šamponem mimo vyhrazené prostory (sprchy).
 • vstupovat do areálu se zvířaty a jízdními koly.

 

Závěrečná ustanovení

 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu.
 • Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.
 • Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz koupaliště z důvodu nepřízně počasí.
 • Při naplnění kapacity areálu je vstup dočasně uzavřen do doby než se kapacita uvolní

 

 

 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

PRO PROVOZ VODNÍCH ATRAKCÍ A BAZÉNŮ

 

Níže uvedené bezpečnostní zásady a pravidla jsou povinni dodržovat  všichni návštěvníci areálu. Jedná se o výčet základních bezpečnostních pravidel pro užívání vodních atrakcí. Podrobné návody a pravidla pro využívání atrakcí jsou návštěvníkům k dispozici u plavčíků.

 

Každý návštěvník areálu je povinen dbát bezpečnostních pokynů pro atrakce a dále pokynů plavčíka, dohlížejícího na bezpečný provoz atrakcí!

 

Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel odpovědnost.

 

Za děti ručí rodiče nebo odpovědný doprovod starší 18ti let, který je povinen zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, prostoru bazénů a atrakcí.

Děti ve věku 1-3 let mohou vstupovat do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo v koupacích plenách.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ VODNÍCH  ATRAKCÍ

 

Vodní hrad a skluzavka

 

 •  vodní hrad, včetně skluzavek do 2m smějí používat děti ve věku od 3 do 8 let a to vždy pod dohledem dospělé osoby,
 • nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti,
 • děti jezdí na skluzavce jednotlivě, ve žlabu nesmí jezdit souběžně více dětí,
 • max. hmotnost dítěte používajícího skluzavku je 70 kg,
 • po dopadu do vody musí dítě ihned opustit dojezdový prostor,
 • celou atrakci lze používat jen tehdy, je-li ostřikována vodou a je-li napuštěn dětský bazén (v opačném případě hrozí popálení od atrakce rozpálené slunečním zářením),
 • děti smí jezdit pouze v sedě nebo v leže na zádech, nohama a rukama dopředu,
 • ve žlabu je zakázáno jezdit v kleče, ve stoje, nebo hlavou dolů, osoby jezdí jednotlivě v závislosti na uvolněném prostoru dojezdu

 

Vířivý masážní bazén

 

 • kapacita vířivky je pouze 12 osob,
 • pobyt ve vířivce je povolen pouze v sedě. Je zakázáno plavání, potápění se, používání jakýchkoliv předmětů, hraček apod. Povoleny jsou pouze plavecké rukávce pro děti,
 • v případě, překročení max. počtu osob ve vířivce nebo neuposlechnutí pokynů plavčíků je obsluha vířivky oprávněna vypnout hydromasážní systém,
 • ucpávání trysek je zakázáno,
 • těhotné ženy by měly zvážit vhodnost návštěvy vířivky. V případě pochybností je nutné konzultovat vhodnost s ošetřujícím lékařem,
 • pobyt ve vířivce není vhodný pro osoby s jakoukoliv srdeční chorobou.

 

Upozornění návštěvníkům.

 

Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků areálu včetně kol umístěných ve stojanech.